موردی برای نمایش وجود ندارد.
ترتیب نمایش:

استومی

استوما (Stoma) چیست؟

کلمه  استوما در اصل به معنای دهان یا ورودی است. بیمارانی که تحت عمل جراحی  استومی قرار می‏گیرند، روی شکم خود دهانه‏ای به نام استوما دارند. استوما  در حقیقت قسمتی از روده است که از شکم خارج شده و توسط بخیه به جدار شکم  ثابت می‏شود و مواد دفعی بدن از طریق آن خارج می‏شود.

در  این صورت افرادی که تحت عمل جراحی استومی قرار می‏گیرند، قادر نیستند  مانند افراد عادی دفع ادرار ومدفوع داشته باشند و دفع، ادرار یا مدفوع، از  طریق استوما صورت می گیرد.

 

استومی (Ostomy) چیست؟

هر  چند در گفتگوها و حتی برخی نوشته‏ ها  "استومی" و "استوما" را معادل هم  بکار می‎برند اما در تعریف استومی می‏بایست یک تفاوت بسیار کوچک بین این دو  کلمه را در نظر گرفت. معمولا به قسمتی از روده، که از جداره شکم بیرون  گذاشته شده است "استوما" گفته می‎شود و به این عمل یعنی تعبیه سوراخی در  جداره شکم و قرار دادن استوما از میان آن و بر روی شکم استومی اطلاق  می‎گردد. یعنی بطور خلاصه "در عمل استومی برای بیمار استوما تعبیه می‎شود."

 

انواع استومی چیست؟

بصورت  کلی می‏توان استومی را به روش‎های گوناگونی دسته بندی کرد اما آن چیزی که  بیشتر در اینجا مدنظر است استومی‏های دفعی است، یعنی انواع استومی که از  آنها مواد دفعی مانند ادرار و مدفوع خارج می‎شوند.

با  در نظر داشتن این موضوع این نوع استومی‏ها به سه گروه  کلی کلستومی، ایلئوستومی، و یوروستومی تقسیم می‎شوند. لازم به ذکر است که  هر کدام از این گروه‏ها با توجه به شرایط بیمار و بیماری و یا تکنیک جراحی  به زیر گروه‎های متنوع دیگری ممکن است تقسیم شوند.